Wykaz
elektrod
Opis
i dane
elektrod


KORZYŚCI STOSOWANIA ELEKTROD
JONOWO-SELEKTYWNYCH

Elektrody jonowoselektywne, jako nowoczesne czujnikowe elementy analityczne, znajdują w coraz większym zakresie zastosowanie w różnych dziedzinach. Do podstawowych przyczyn należą:

  • Niskie koszty pierwotne ( początkowe ) - w porównaniu z innymi nowoczesnymi metodami np. RFA, AA, HPLC,... ) - koszty pierwotne elektrod jonowoselektywnych oraz potrzebnego do nich wyposażenia i oprzyrządowania są kilka razy niższe.
  • Małe potrzeby w stosunku do miejsca - do pracy z elektrodami jonowoselektywnymi nie potrzeba specjalnie przystosowanego miejsca roboczego. Całe urządzenie, razem z potrzebnym sprzętem laboratoryjnym, może być zmieszczone na małym pulpicie.
  • Oszczędność czasu i małe wymagania w stosunku do kwalifikacji personelu - analizy wykonywane przy pomocy elektrod jonowoselektywnych są bardzo szybkie i znacznie prostsze niż pomiary wykonywane w oparciu o inne metody analityczne. Praca z zastosowaniem elektrod jonowoselektywnych do wykonywania rutynowych analiz, zgodnie z odpowiednio przygotowanymi procedurami postępowania, staje się szybką i prostą operacją, dzięki czemu można ją powierzyć niżej wykwalifikowanemu, odpowiednio przeszkolonemu personelowi.