strona 1

strona 2
strona 3
strona 4
schemat montażowy


Zastosowanie urządzeń AQUA OSMOTIC:

Urządzenia Aqua Osmotic przeznaczone są do przygotowania demineralizowanej wody o wysokiej jakości, która może być stosowana zarówno do celów analitycznych jak i technicznych.

Wysoka jakość czystej wody osiągana jest za pomocą modułu osmozy rewersyjnej (OR) produkcji amerykańskiej, w którym woda na drodze procesu osmozy rewersyjnej jest pozbawiana rozpuszczonych substancji mineralnych aż o 96 % oraz związków organicznych aż o 98 % względem wody wejściowej. Przez wypełnienie jonoaktywne woda zostaje doczyszczona do jakości poniżej 1µS cm-1 specyficznej przewodności elektrycznej.

Urządzenia składają się z filtrów usuwających zanieczyszczenia mechaniczne oraz chloru, modułu OR i wkładu jonoaktywnego. Jako nieodłączny element może zostać przyłączony miernik przewodności (konduktometr) z czujnikiem przepływowym w celu natychmiastowej kontroli jakości czystej wody, ewentualnie lampa UV lub filtr bakteriologiczny.

Zaletą urządzeń rewersyjno osmotycznych jest wysoce jakościowa demineralizowana woda wytworzona bez zużycia energii elektrycznej, wyłącznie za pomocą ciśnienia wody w instalacji elektrycznej, (zastąpienie elektrodestylacji). Koszty jednego litra tej oczyszczonej wody są znacznie poniżej 0,10 zł.

Woda ta spełnia: ČSN 68 40 63 Woda destylowana
CZ opisu farmakologicznego Aqua purificata
United States Pharmacopaial Standard (USP) Purified Water

Budowa urządzenia:

 1. filtracja mechaniczna
 2. odchlorowanie - węgiel aktywny
 3. osmoza rewersyjna -demineralizacja
 4. cyfrowy miernik przewodności -
  pomiar jakości czystej wody (nie musi być montowany)

AQUA OSMOTIC 01
< 15 µ Scm-1

- woda techniczna
(podstawowy typ urządzenia)

Wydajność:

w zależności od zastosowanego modułu OR i ciśnienia wody 0,3 - 0,8 MPa.

Urządzenie z modułem OR wydajność l/godz
M - T 24:
M - T 35:
M - T 50:
M - T 75:
1,5 - 3,5
2,5 - 5,5
3,5 - 8,0
5 – 10

Budowa urządzenia:

 1. filtracja mechaniczna
 2. odchlorowanie - węgiel aktywny
 3. osmoza rewersyjna -demineralizacja
 4. wymiennik jonowy - mieszanina kateksowo - aneksowa
 5. cyfrowy miernik przewodności - pomiar jakości czystej wody
 6. LAMPA UV - bakteriobójcza

AQUA OSMOTIC 02
< 0,8 µ Scm-1

- woda laboratoryjna

Wydajność:

w zależności od zastosowanego modułu OR i ciśnienia wody 0,3 - 0,8 MPa

Urządzenie z modułem OR wydajność l/godz
M - T 24:
M - T 35:
M - T 50:
M - T 75:
1,5 - 3,5
2,5 - 5,5
3,5 - 8,0
5 – 10