strona 1

strona 2
strona 3
strona 4
schemat montażowy


Zastosowanie urządzeń AQUA OSMOTIC:

AQ 01
  • bez kolumny joneksowej - usunięto aż 96 % minerałów - woda techniczna mieszanek chłodniczych samochodów, żelazka z parownicą, hodowla kwiatów, akwarystyka itp.
AQ 02, 03, 04
  • z kolumną joneksową - doczyszczenie wody w wymiennikach jonowych
  • woda laboratoryjna
  1. zastosowania analityczne
  2. standardowe zużycie laboratoryjne
  3. mieszanie roztworów
  4. mycie szkła laboratoryjnego
  5. uzupełnianie akumulatorów


Oferta urządzeń o wyższej wydajności

seria AA
seria L

Wydajność:

seria AA

17 l/godz.
45 l/godz.
90 l/godz.

seria L

250 l/godz.
500 l/godz.

Podstawowa budowa urządzeń

  1. pompa
  2. osmoza rewersyjna

Jakość

woda pozbawiona jest rozpuszczonych substancji mineralnych o 96% oraz związków organicznych 0 98% wobec wody wejściowej.


Cieszymy się na współpracę