strona 1

strona 2
strona 3
strona 4
schemat montażowy


Zastosowanie urządzeń AQUA OSMOTIC:

Budowa urządzenia:

 1. filtracja mechaniczna
 2. odchlorowanie - węgiel aktywny
 3. osmoza rewersyjna -demineralizacja
 4. wymiennik jonowy - mieszanina kateksowo - aneksowa
 5. cyfrowy miernik przewodności - pomiar jakości czystej wody
 6. LAMPA UV - bakteriobójcza

AQUA
OSMOTIC 03
< 0,2 µ Scm-1

- woda laboratoryjna

Wydajność:

żnościżności od zastosowanego modułu i i ciśnienia wody 0,3 - 0,8 MPa

Urządzenie z modułem OR wydajność l/godz
M - T 24:
M - T 35:
M - T 50:
M - T 75:
1,5 - 3,5
2,5 - 5,5
3,5 - 8,0
5 – 10

Budowa urządzenia:

 1. pompa (nie musi być instalowana tam, gdzie ciśnienie wody osiąga wymaganą wartość)
 2. filtracja mechaniczna
 3. odchlorowanie - węgiel aktywny
 4. podwójna osmoza rewersyjna -demineralizacja
 5. wymiennik jonowy - dwustopniowe doczyszczenie wody mieszaniną kateksowo - aneksową
 6. cyfrowy miernik przewodności - pomiar jakości czystej wody
 7. LAMPA UV - bakteriobójcza

AQUA
OSMOTIC 02

- woda laboratoryjna

Wydajność:

Wydajność przy zastosowanych modułach OR M - T 50 dana jest przez ciśnienie instalacji wodnej

Ciśnienie wydajność l/godz
0,3 MPa
0,6 MPa
0,8 MPa
7 l/godz.
14,5 l/godz.
do 20 l/godz

Urządzenie to zbudowane jest jako przenośne.

 


Wymiary urządzeń:

AQ 01350 x 370 mm
AQ 02550 x 370 mm
AQ 03750 x 370 mm
AQ 04660 x 600 mm