strona 1

strona 2
strona 3
strona 4
schemat montażowy


Praca automatyczna

Do każdego urządzenia można dostarczyć automatyczne zamykanie wody wejściowej, tak więc pracuje bez obsługi. Po wyczerpaniu oczyszczonej wody ze zbiornika urządzenie zostanie uruchomione.


Ciśnieniowe zamykanie wody wejściowej ze zbiornikiem 10 l

Elektromagnetyczne zamykanie wody wejściowej ze zbiornikiem
50 l


Zbiorniki z PE

zbiornik na wodę z zaworem spustowym

objętość 40 litrów
objętość 50 litrów
stojak pod zbiornik


Wszystkie typy urządzeń można skompletować w zależności od wymagań klienta. Urządzenia są mocowane na ścianie w pobliżu doprowadzenia wody pitnej na samodzielny zawór 1/2" z gwintem zewnętrznym 3/4" i wężem połączeniowym z przyłączami (patrz węże do pralek automatycznych). Koncentrat (zanieczyszczona woda) odprowadzana jest wężykiem dościeku. Czysta woda do przygotowanego zbiornika. Instalację urządzenia wykonuje dostawca. Stosunek wody czystej i koncentratu wynosi 1:4 do 1:5.

Części zapasowe i naprawy AQ

Filtr zanieczyszczeń mechanicznych 1-3 miesiące
Filtr Carbon 5-6 miesięcy
Nabój joneksowy w zależności od wymagań użytkownika co do jakości oczyszczonej wody (wartości mierzone przez konduktometr)
moduł OR 1-3 lata
Jarzeniówka do lampy UV żywotność 8000 godzin


Zapewniamy:

dostawy filtrów zmięękczających iżelazowych z głowicą czasową i przepływową, z trybem pracy mechanicznym lub automatycznym i inne modyfikatory wody (równieżścieki).

Wymagania na wodę wejściową:

Ciśnienie 0,3 - 0,8 MPa
Spec. przewodność elektryczna maks. 850 µS cm-1
Ph 5-9
Temperatura 8 - 35 °C

Parametry wody wyjściowej:

zawartość metali ciężkich maks. 0,01 mg/l
zawartość substancji organicznych (CHSK) maks. 0,08 mg/l
specyficzna przewodność elektryczna poniżej 1 µS cm-1

Wydajność:

zależy od ciśnienia i temperatury wody wejściowej i zastosowanego modułu OR. Tam, gdzie ciśnienie wody w instalacji nie osiąga wymaganego poziomu, można dostarczyć pompę dającą ciśnienie do 0,8 MPa (w typie AQ 04 tylko 0,6 MPa).