Wykaz
elektrod
Opis
i dane
elektrod


SPIS TREŚCI

 1. WPROWADZENIE
 2. CZYM SĄ ELEKTRODY JONOWO-SELEKTYWNE?
 3. KORZYŚCI STOSOWANIA ELEKTROD JONOWOSELEKTYWNYCH
 4. DZIEDZINY ZASTOSOWAŃ ELEKTROD JONOWO-SELEKTYWNYCH
 5. KONSTRUKCJA ELEKTROD JONOWOSELEKTYWNYCH
  1. Elektroda stała - seria 37
  2. Elektrody z membranami z tworzyw sztucznych – serii 35
  3. Moduły z dodatkowym oznaczeniem M
  4. Elektroda z membranami szklanymi – serii 21
  5. Elektrody kombinowane do mierzenia pH – serii 29
  6. Elektrody sterylizowane do mierzenia pH – serii 31
  7. Elektrody z końcówką iglicową do mierzenia pH – serii 33
  8. Elektroda z dodatkowym oznaczeniem RX
  9. Elektrody czułe na gaz – serii 23
  10. Elektrody odniesienia – serii RCE, RAE, RME, RRE
  11. Elektroda serii PPE
  12. Elektrody serii REDOX
  13. Wyposażenie dodatkowe, roztwory i obsługa serwisowa
 6. TEORIA ISE
  1. Potencjał elektrody
  2. Współczynnik aktywności jonowej
  3. Wartości parametru Kiellanda dla różnych jonów
  4. Wartości współczynników aktywności
  5. Jony zakłócające
  6. Czułość elektrod
  7. Wpływ pH
  8. Trwałość użytkowa elektrod
  9. Sposób pracy z elektrodami