Wykaz
elektrod
Opis
i dane
elektrod


KONSTRUKCJA ELEKTROD
JONOWO-SELEKTYWNYCH

P.W.H. "MARAT" wypuszcza na rynek kilka wersji konstrukcyjnych elektrod jonowoselektywnych i elektrod odniesienia. Zależą one najczęściej od rodzaju stosowanego czujnika, od wewnętrznej konstrukcji elektrody i od celu zastosowania danego wyrobu.
 

WYMIARY I ZAKOŃCZENIA ELEKTRODWyposażenie dodatkowe, roztwory i obsługa serwisowa

P.W.H.”MARAT” dostarcza również zapasowe membrany i roztwory dla elektrod czułych na gaz, a także produkuje wzorcowe roztwory buforowe do wzorcowania mierników pH. Na życzenie klientów przeprowadza też wymianę elementów łącznikowych BNC oraz testowanie elektrod.