Wykaz
elektrod
Opis
i dane
elektrod


Elektrody z membranami z tworzyw sztucznych – serii 35

Elektrody mają czułe membrany utworzone prze osnowę polimetryczną, w której zawarta jest aktywna substancja. Połączenie czułej membrany z kablem współosiowym realizowane jest poprzez ciekły kontakt. Korpus elektrody wykonany jest z tworzywa sztucznego. Nowoczesna konstrukcja elektrod jonowoselektywnych z membraną PVC umożliwia bardzo szybką wymianę kompletnej elektrody zamontowanej w wymiennym module Z punktu widzenia odporności chemicznej korpus elektrody odznacza się dużą odpornością na działania normalnie stosowanych rozpuszczalników organicznych, kwasów mineralnych i zasad. Wymienne moduły dla tej serii są dostarczane oddzielnie.

Moduły z dodatkowym oznaczeniem M

Elektrody z membranami z tworzyw sztucznych serii35 dostarczane są w wersji konstrukcyjnej z wymiennym modułem. Moduły te są również dostarczane oddzielnie, dzięki czemu użytkownik może wymienić tylko sam moduł w przypadku obniżenia się jakości działania elektrody. Moduły są dostarczane indywidualnie do wszystkich elektrod z membranami z tworzyw sztucznych i są w naszym cenniku oznaczone literą M.