Wykaz
elektrod
Opis
i dane
elektrod


Elektroda stała – seria 37

Elektrody mają czułą membranę utworzoną poprzez stałą nieorganiczną substancję monokryształu lub sprasowanego materiału polikrystalicznego. Membrana jest osadzona w specjalnie przystosowanym epoksydowym korpusie elektrody. Przewodzące połączenie elementu czujnikowego z kablem współosiowym, który służy do połączenia z przyrządem pomiarowym, jest realizowane poprzez ciekły lub stały kontakt. Korpus elektrody serii 37 jest wykonany ze specjalnej żywicy epoksydowej o doskonałych własnościach mechanicznych, wysokiej stabilności termicznej i dostatecznej odporności chemicznej.


Tablica parametrów elektrod stałych, seria 37

Elektroda Nr typu Zakres temp. °C Typ mem-brany Maks. opór elektr. [MW] Zakres stęż. mol/l Zakres pH dla bezpośr. potencjo-metrii Elektrolit ISA/pH Zakłócenie Kijpot Zalecana elektroda odniesienia
Fluorek 05-35 0-80 stała 1 10-1 -10-6 4-7 TISAB OH-=0,1 RCE 101
RAE 111
Chlorek 07-35 0-80 stała 10 10-1 -10-5 2-12 KNO3 Br=7,6.102,
J-=1,3.104,
S3O32=10,
CN-=105,
NH4=6, 1.10-2,
OH-=8.10-2,

S2- nie może być obecny

RCE 102
RAE 112
Bromek 19-35 0-80 stała 5 10-1 -10-6 2-12 KNO3 J-=6.103,
CN-=104,
NH4+=0,5,
S-2 nie może być obecny
RCE 102
RAE 112
Jodek 53-37 0-80 stała 1 10-1 -10-6 3-12 KNO3 Cl-=10-5,
Br-=10-3,
CN-=1
S2- nie może być obecny
RCE 101
RAE 111
Tiocyjanian 58-37 0-80 stała 1 10-1 -10-6 2-12 KNO3 Br-=1,1,
S2O32-=1,7,
Cl-=3,6.10-3,
NH4+=3,4.10-3
RCE 101
RAE 111
Cyjanek 06-37 0-80 stała 1 10-1 -10-6 12-13 KNO3 J-=2,2,
Br-=1,6.10-4,
Cl-=1,1.10-5
S2O32-=1,1.10-5
RCE 101
RAE 111
Siarczek 16-37 0-80 stała 1 10-1 -10-6 13-14 KNO3 Cl-,Br-,S2O32-,S2O32-
<10-5,
Hg2+,Ag+ nie mogą być obecne
RCE 101
RAE 111
Srebro 47-37 0-80 stała 1 10-1 -10-6 2-5 KNO3 Hg2+, S2- nie mogą być obecne RCE 102
RAE 112
Miedź 29-37 0-80 stała 1 10-1 -10-6 2-5 KNO3 Pb2+, Fe2+=10,
Ni2+<10-4,
Ag+, Hg2+ nie mogą być obecne
RCE 101
RAE 111
Ołów 82-37 0-80 stała 1 10-1 -10-6 2-5 KNO3 Cd2+=3,4.10-1,
Zn2+=7,4.10-5,
Ni2+=4,7.10-4,
Mn2+=6,8.10-5,
Co2+=1,6.10-4,
Mg2+=4,6.10-5
Ag+,Cu2+,Hg2+,
S2-,Fe3+ nie mogą być obecne
RCE 102
RAE 112
Kadm 48-35 0-80 stała 1 10-1 -10-6 2-5 KNO3 Pb2+=7,3.10-1,
Co2+=1,6.10-4,
Zn2+=4,4.10-5,
Mn2+=1,9.10-5,Ni2+=4,9.10-5,
Ca2+=3,9.10-5,
Mg2+=3,1.10-5,
Ag+,Cu2+,Hg2+,
S2- nie mogą być obecne
RCE 101
RAE 111