Wykaz
elektrod
Opis
i dane
elektrod


Elektrody kombinowane do mierzenia pH
serii 29

Elektrody mają szklane membrany i wbudowany zewnętrzny system odniesienia. Połączenie szklanej membrany z kablem współosiowym realizowane jest poprzez ciekły styk. Układ odniesienia Ag/AgCl wbudowane jest w zewnętrznej części korpusu elektrody. Zewnętrzny układ odniesienia napełniony jest 1-molowym roztworem KCl. Korpus elektrody wykonany jest z niskoługowego [brak 1] szkła o dużej odporności chemicznej na działanie większości normalnie stosowanych środków chemicznych.