Wykaz
elektrod
Opis
i dane
elektrod


Elektrody czułe na gaz – serii 23

Elektrody te mają membranę zdolną do przypuszczania gazu. Wewnętrzny układ elektrody tworzy elektroda szklana do mierzenia pH i elektroda odniesienia Ag/AgCl w postaci elektrody kombinowanej do mierzenia pH z płaską szklaną membraną. Po stronie zewnętrznej szklana membrana jest przykryta mikroporowatym filtrem zdolnym do przepuszczania gazu. Przestrzeń pomiędzy płaską szklana membraną z filtrem przepuszczającym gaz jest wypełniona cienką warstewką czynnika buforowego. Zapasowe filtry przepuszczające gaz wewnętrzne i zabezpieczające czynniki buforowe, igła i strzykawka do napełniania elektrody wewnętrznej czynnikiem buforowym dostarczane są w ramach wyposażenia dodatkowego i mogą być zamawiane oddzielnie. Korpus elektrody jest wykonany z tworzywa sztucznego.