Wykaz
elektrod
Opis
i dane
elektrod


Elektroda z membranami szklanymi – serii 21

Szklane membrany tych elektrod są wykonane z odpowiedniego czułego szkła. Połączenie czułej membrany z kablem współosiowym jest realizowane poprzez ciekły kontakt. Korpus elektrody wykonany jest z niskoługowanego szkła o podwyższonej odporności chemicznej i jest osłonięty folią metalową.