Wykaz
elektrod
Opis
i dane
elektrod


Elektrody serii REDOX

Takie oznaczenie maja kombinowane elektrody RedoX. Za elektrodę wskaźnikową służy zatopiony drut platynowy o średnicy około 0,4mm. Elektroda Ag/AgCl służy jako elektroda odniesienia. Układ odniesienia elektrody Ag/AgCl jest napełniony 10molowym roztworem KCl. Elektroda jest przeznaczona do pomiarów potencjału redoksy ( utleniająco-redukującego ) roztworów. Korpus elektrody wykonany jest ze szkła z minimalnym ługowaniem.