Wykaz
elektrod
Opis
i dane
elektrod


Elektroda z dodatkowym oznaczeniem RX

Jako systemu odniesienia używa się wewnętrznego systemu odniesienia RedoX. Zaletą tych elektrod jest ich lepsze zachowanie się podczas zmian temperatury, kiedy zbliżają się do wartości krytycznych w porównaniu do elektrod z klasycznym układem odniesienia Ag/AgCl. W przeciwieństwie do elektrody z systemem odniesienia RedoX w przypadku stosowania układu odniesienia Ag/AgCl następują zmiany rozpuszczalności ze zmianami temperatury i w ten sposób przy wyższych temperaturach zachowanie elektrod zmienia się.