Wykaz
elektrod
Opis
i dane
elektrod


Wyposażenie dodatkowe, roztwory i obsługa serwisowa

P.W.H.”MARAT” dostarcza również zapasowe membrany i roztwory dla elektrod czułych na gaz, a także produkuje wzorcowe roztwory buforowe do wzorcowania mierników pH. Na życzenie klientów przeprowadza też wymianę elementów łącznikowych BNC oraz testowanie elektrod.