Wykaz
elektrod
Opis
i dane
elektrod


Elektrody sterylizowane do mierzenia pH – serii 31

Te rodzaje elektrod produkowane są według wymagań klientów. Wytrzymują one wysoką temperaturę ( do 100?C ) a ich końcówka po stronie połączenia z urządzeniem pomiarowym jest rozwiązana zgodnie z zaleceniami klientów.