azotowa

amoniakowa
amonowa
cyjankowa
potasowa
siarczkowa
wapniowa
fluorkowa
chlorko-
srebrowa

chlorosrebrna
sodowa
RCE 101
RCE 102
chlorowa
barowa
ołowiowa
kadmowa
miedziana


CHLOROSREBRNA
Elektroda referencyjna
typ RAE 111

INSTRUKCJA ZASTOSOWANIA


1. Dane techniczne

Wymiary elektrody długość 150 mm
średnica 12 mm
Długość przewodu 100 cm
Zakres pH, dla którego można elektrodę zastosować 1 - 14
Zakres temperaturowy 0 – 80 °C
Minimalna mierzalna objętość próbki 5 ml
Maksymalny wypływ elektrolitu 10 µl/godz.
Przyrząd pomiarowy: pH-metr z rozszerzoną skalą, minimalna oporność wejściowa min 1012 ohm

Szkło korpusu elektrody podlega destrukcji w kwasie fluorowodorowym
o stężeniu 10–2 mol/l.


2. Charakterystyka

Elektroda chlorosrebrna typu RAE 111 jest przeznaczona szczególnie do pomiarów w połączeniu z jonowo selektywnymi elektrodami, gdy stosowane są zwykłe pH- metry. Przewodnościowe połączenie wewnętrznego elektrolitu z próbką jest realizowane poprzez specjalną korundową przeponę zapewniającą minimalny wypływ wewnętrznego elektrolitu do próbki. Dzięki temu uzyskuje się minimalne zanieczyszczenie próbki przez KCl.

Zalecamy stosowanie tej elektrody w przypadkach gdy elektrolit wewnętrzny nie wpływa na pomiar i gdy w zetknięciu z próbką nie tworzy on nierozpuszczalnych soli powodujących zatkanie przepony. Elektroda chlorosrebrna typu RAE 111 jest zalecana do pomiarów z elektrodami pH wapniowymi, kadmowymi, miedzianymi, azotanowymi, fluorkowymi,
i cyjankowymi.

W przypadkach gdy obecność KCl wpływa na wyniki pomiaru lub go wręcz uniemożliwia, zalecamy odmianę elektrody chlorosrebrnej typu RAE 112 posiadającej podwójny mostek elektrolityczny. Drugi mostek elektrolityczny może być napełniony dowolnym, obojętnym elektrolitem. Omawiana elektroda odniesienia może być używana do pomiarów
z jonowo selektywnymi elektrodami srebrnymi, ołowiowymi, siarczkowymi, nadchloranowymi, bromkowymi, potasowymi
i chlorkowymi.

Elektrodę chlorosrebrną można stosować w zmiennych temperaturach, ponieważ histereza potencjału nie wpływa na pomiar (w przeciwieństwie do nasyconej elektrody kalomelowej).


3. Pomiary

 • przygotowanie do pomiarów:
  • zdjąć osłonę przepony,
  • upewnić się, że elektroda jest wypełniona roztworem
   KCl 1 mol/l,
  • upewnić się, że w roztworze nie ma banieczek powietrza, przede wszystkim pomiędzy przesłoną, a otworem wewnętrznej rurki. Jeżeli banieczki powietrza są obecne
   i nie można ich usunąć poprzez delikatne wstrząsanie, należy zanurzyć elektrodę do ciepłej wody i ostrożnie nią potrząsać,
  • przed właściwym pomiarem zanurzyć elektrodę na 24 h
   w roztworze KCl o stężeniu 1 mol/l.
 • właściwy pomiar
  • upewnić się, że poziom mierzonej próbki jest zawsze poniżej poziomu wewnętrznego elektrolitu,
  • pomiędzy pomiarami przemywać przeponę wodą destylowaną.

4. Przechowywanie

 • Elektroda powinna być zawsze napełniona roztworem KCl
  o stężeniu 1 mol/l.
 • Przed dłuższym okresem nie używania dobrze osuszyć elektrodę, założyć gumową osłonę i przechowywać ją w suchym miejscu.
 • W przypadku krótszych przerw w używaniu zanurzyć elektrodę do roztworu KCl o stężeniu 1 mol/l.

UWAGA!
Nigdy nie przechowywać elektrody w roztworze próbki lub w wodzie destylowanej. Należy ją napełnić roztworem KCl o stężeniu 1 mol/l.

Elektroda zawiera 1,00 g srebra.

Producent daje sześć miesięcy gwarancji na defekty wynikłe w produkcji. Naprawy w czasie i po tym okresie mogą być realizowane tylko przez Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Handlowe MARAT. W przypadku zgłoszenia, proszę zawsze przesyłać certyfikat gwarancji oraz krótki opis defektów do naprawy.